23. 09. 2016
exekucia-new-kópia

Novela exekučného poriadku garantuje jednoduchší odklad exekúcie

Vláda včera schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote predložené podpredsedníčkou vlády a ministerskou spravodlivosti L. Žitňanskou. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. […]
04. 08. 2016

Novelu zákona o spotrebiteľských úveroch kritizujú

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch prináša podľa Asociácie poskytovateľov spotrebiteľských úverov viacero nejasností a komplikácií pre veriteľov aj spotrebiteľov. Návrh Ministerstva financií SR na zmeny v […]
01. 03. 2016

Novela občianskeho súdneho poriadku zasiahla aj exekúcie

Národná rada SR prijala dňa 15. decembra 2015 zákon č. 438/2015 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v […]
Elektronická Podateľňa