25. 09. 2014

Komisia prijme každý podnet spotrebiteľa, ktorý sa cíti poškodený

Ľudia, ktorí sa topia v dlhoch, majú viac úverových zmlúv. Voči mnohým z nich sa vedú exekučné konania alebo vykonávajú dobrovoľné dražby. Komisia na posudzovanie podmienok […]
Elektronická Podateľňa