31. 10. 2016

Komentár: Upomínacie konanie ohrozuje spotrebiteľov

Prvým júlovým dňom sa začali súdne spory viesť podľa civilného sporového poriadku, ktorý je označený ako zákon č. 160/2015. Napriek tomu, že ho tak povediac v praxi ešte nebolo možné dostatočne overiť Ministerstvo spravodlivosti SR nám uvarilo hneď jeho technické riešenie a dokonca nie novelou ale samostatným zákonom s výrečným názvom o upomínacom konaní.
Elektronická Podateľňa