Spotrebiteľská Poradňasc v Humennom

spotrebiteľské-centrum_kukoreliho60-humenneqspotrebiteľské-centrum_kukoreliho60-humenne

Mediačno-poradenská kancelária Spotrebiteľského Centra – neziskovej organizácie sídli na Kukorelliho ulici č. 60 a svoje služby poskytuje spotrebiteľom v utorok a štvrtok od 10. do 14. hodiny vďaka spolupráci medzi neziskovkou a mediátorkou JUDr. Andreou Kanoczovou. Tá občanom Humenného a okolia pomôže nielen s reklamáciou tovaru, či nevýhodnou pôžičkou ale taktiež poskytne aj právnu pomoc vrámci mediácie aj v dedičskom, obchodnom či inom konaní.

Kancelária Spotrebiteľského Centra a Spotrebiteľskej Poradne sa nachádza na druhom poschodí číslo dverí 324.

V poradni si môže občan nechať skontrolovať výhodnosť uzatvorených zmlúv, alebo požiadať o zastupovanie v súdnom spore. „Radu dostanú občania bez ohľadu na výšku príjmu alebo dôchodku. Jedinou podmienkou je, aby boli spotrebiteľmi a mali dostatok listinných podkladov, najmä zmlúv,“ upozornil generálny riaditeľ Spotrebiteľského Centra Miroslav Antoňak.

Ako pripomenul, v poradni nájdu pomoc aj tí, voči ktorým je vedená exekúcia pre nesplatené a často nesplatiteľné dlhy. Spotrebiteľskému Centru sa podľa Antoňaka podarilo počas tohto roka zastaviť už niekoľko stoviek exekučných konaní vedených voči spotrebiteľom práve pre takéto dlžoby.

„Neúmerné zadlženie občanov a milióny vedených exekučných konaní sú neblahým následkom nedostatočnej regulácie a absentujúceho finančného vzdelávania. Počas tohto roka prijalo Spotrebiteľské Centrum na mimosúdne riešenie viac ako tisícku podnetov a úspešne zastupuje občanov vo viac ako 1400 súdnych sporoch, z ktorých podstatnú časť tvoria nebankové subjekty a košická životná poisťovňa. Naším cieľom je zvýšiť povedomie občanov o ich spotrebiteľských právach a možnostiach ochrany voči nekalým a neférovým praktikám obchodníkov” dodal Antoňak.

Stretnutie si dohodnite vopred
– telefonicky 0696 850 850
online cez rezervačný systém

26. 03. 2019
Spotrebiteľská Poradňa

Spotrebiteľská Poradňa v novom šate

Spotrebiteľská Poradňa poskytuje bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo spotrebiteľom online, telefonicky a osobne v piatich kanceláriách. Novinky v poskytovaní poradenstva spotrebiteľom budú platiť od 01. apríla 2019.
16. 08. 2018
Spotrebiteľské Centrum (logo)

Oznam o čerpaní dovolenky v kancelárii Humenné

Z dôvodu čerpania dovolenky bude poskytovanie služieb v kancelárií Spotrebiteľského Centra v Humennom obmedzené.
25. 04. 2018
Spotrebiteľské Centrum (logo)

Osobné konzultácie a poradenstvo v kanceláriách si zaplatíte

Spotrebiteľské Centrum bude v niektorých svojich kanceláriách poskytovať poradenstvo za päť eurový poplatok.
05. 04. 2018

Telefonické spojenie obnovíme 15. apríla

Spotrebiteľské Centrum a jeho organizačné zložky spotrebiteľskej verejnosti oznamujú, že do dňa 15. apríla nebude možné telefonické spojenie prostredníctvom kontaktných liniek.
04. 04. 2018
Spotrebiteľské Centrum (logo)

SR našu činnosť nebude dotovať ani tento rok. Spotrebitelia si priplatia alebo odpracujú

Na rok 2018 sme žiadali od Ministerstva hospodárstva SR poskytnutie dotácie na účelové plánované kampane, ktorými sme chceli pomôcť najmä občanov s exekúciami.
04. 02. 2018
Spotrebiteľské Centrum (logo)

0696850850 – Nové telefónne číslo kontaktnej linky Spotrebiteľského Centra

Z dôvodu nadmerného záujmu o služby Spotrebiteľského Centra v súvislosti so zastupovaním spotrebiteľov v konkurznom konaní skrachovanej životnej poisťovne Rapid life sprístupňujeme priame číslo na našu telefónnu ústredňu.
21. 12. 2017
Spotrebiteľské Centrum (logo)

Prevádzková doba počas Vianočných a novoročných sviatkov

Spotrebiteľské Centrum oznamuje zmenu prevádzkovej doby počas Vianočných a Novoročných sviatkov
17. 09. 2017
Spotrebiteľské Centrum (logo)

Zastupovali sme vás proti Rapid-u? Aktualizujte si údaje!

Spotrebitelia, ktorých Spotrebiteľské Centrum zastupovalo v súdnych sporoch (podali žiadosť v období od 01.01.2015 do 31.08.2017) voči životnej poisťovni Rapid life budú musieť doručiť nové splnomocnenia k zastupovaniu. Dôvodom je tá skutočnosť, že pôvodné splnomocnenia neboli určené pre zastupovanie v konkurznom konaní ale na zastupovanie v súdnych sporoch. V zásade sa nejedná o chybu ako takú keďže rozsah splnomocnení je možné aplikovať aj na konkurzné konanie . Napriek tomu, že zmena splnomocnení pre Spotrebiteľské Centrum predstavuje viac práce chceme mať 100%-tnú istotu vo všetkých našich krokoch.
31. 05. 2017
spotrebitelske-centrum-blackberry-mobilne-cislo

Dovolať sa k nám počas júna bude komplikované

Dovolať sa do Spotrebiteľského Centra n.o. počas júna bude obtiažne. Dôvod je jednoduchý.
eSpotrebiteľ