20. 08. 2016

Róbert Bujko nie je exekútor! Dávajte si pozor na podvodné exekúcie

Súdny exekútor Róber Bujko nie je v zozname exekútorov zapísaný. Listy a výzvy, ktoré spotrebiteľom rozosiela sú zrejme podvodným trikom ako od ľudí vylákať peniaze. Buďte preto opatrní!
Elektronická Podateľňa