Elektronická Podateľňa

Potrebujeme 1650 eur
na úhradu súdneho poplatku
za podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
nebankovky Provident Financial

Registrovať sa do kampane Prispieť na zbierku