Splátkovú dohodu s KRUK-om nepodpisujte

Uzatvorením dohody o splátkach s vymáhačskou firmou KRUK si beriete nový úver, varuje Spotrebiteľské Centrum n.o.

KRUK

KRUK

Od 02. decembra minulého roku sa zoznam nebankových poskytovateľov spotrebiteľských úverov vedený Národnou bankou Slovenska rozšíril o pôvodne vymáhačskú firmu KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. Pár dní potom KRUK odkúpil nesplatené pohľadávky od končiacej nebankovky Provident. Do tohto momentu je všetko zdá sa v poriadku. Problém však začína až vtedy, ak sa s KRUK-om chcete dohodnúť na splácaní pôžičky zobratej od Providentu.

Z dohody o splátkach je nový úver

V záhlaví splátkovej dohody sa KRUK označuje za veriteľa, čo už dáva tušiť, že sa jedná o nejaký podraz na spotrebiteľoch. A žiaľ, tak aj v skutočnosti je.

KRUK totiž zaslal spotrebiteľovi splátkovú dohodu na uhradenie peňažného záväzku. Z nej vyplýva, že si spotrebiteľ od Providentu požičal určitú sumu, ktorú však nesplácal resp. nestihol splatiť v zmysle dohodnutých splátok pričom mu ostávalo k úhrade istiny približne 300 eur.  KRUK istinu navýšil o príslušenstvo a úrok z omeškania. To spolu predstavuje pohľadávku v sume 700 euro.

V zmysle predmetnej splátkovej dohody KRUK súhlasí, s mesačnými splátkami pohľadávky avšak len za podmienky súhlasu so splátkovou dohodou, podľa ktorej zmluvné strany berú na vedomie, že táto Dohoda má charakter spotrebiteľského úveru poskytovaného vo forme odloženej platby (ďalej len „Úveru“). 

 

Listy posielané kontaktným osobám môžu byť v rozpore so zákonom.

 

Takéto konanie je podľa Spotrebiteľského Centra n.o. neprijateľnou zmluvnou podmienkou, ktorá hraničí s klamaním spotrebiteľa. Zákon o spotrebiteľských úveroch síce umožňuje odložené platby, avšak nie je v súlade s týmto zákonom, ak splátkový kalendár fakticky predstavuje nový úver na splatenie pôvodného úveru vrátane úrokov či sankcí. Odložené platby v tomto zmysle by KRUK mohol realizovať no bezúročne alebo takým spôsobom aby novým „úverom na splatenie“ nedošlo k zhoršeniu postavenia spotrebiteľa.

Podajú žalobu i podnet NBS

Spotrebiteľské Centrum n.o. oznamuje, že voči konaniu nebankového veriteľa KRUK podáva podnet orgánu kontroly a dozoru, ktorým je Národná banka Slovenska a zároveň sa obráti na príslušný súd s návrhom na vydanie predbežného opatrenia. Nim chce dosiahnuť, aby sa inkasná spoločnosť zdržala uzavierania takýchto pre spotrebiteľov nevýhodných splátkových kalendárov.

Podpísali ste?

Zrejme jedinou možnosťou ako zrušiť uzatovrenú dohodu o splátkach s KRUK-om bude obrátiť sa na súd. V tomto zmysle odporúčame spotrebiteľom počkať nejaký čas, kým sa nám podarí získať stanovisko Národnej banky Slovenska alebo predbežné opatrenie  súdu a navrhnúť najlepší možný buď spoločný alebo individuálny postup.

DISKUSIA K ČLÁNKU

2 príspevkov

  1. Janka píše:

    Zrejme niekto niečo bohužiaľ dlhujete, takže to prebrala táto spoločnosť, ale byť vami tam normálne zavolám. Ja som s nimi rokovala a všetko prebehlo úplne bez problémov. Pani sa mi ba naopak snažila vyjsť maximálne v ústrety a dohovorila sa so mnou na splátkovom kalendári. Tu je na ne kontakt http://sk.kruk.eu/kontakt/

  2. Janka píše:

    Ja s touto spoločnosťou skúsenosť mám a neviem kde bol autor na tom, že Kruk si k dlhu niečo pridáva, nepridáva si nič, dlh akurát narastá o zákonné úroky z omeškania, keď sa dlh nespláca, čo je úplne všade.

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!