01. 09. 2017
rapid-life-zakaznicke-centrum

Čo robiť, ak ste klientom Rapid life? Podľa odborníka vaše peniaze nie sú úplne stratené

Už v najbližších týždňoch by mal súd definitívne vyhlásiť konkurz nad poisťovňou Rapid Life, ktorá je momentálne v nútenej správe. Pre približne 15 tisíc klientov to znamená aspoň akú - takú nádej na to, že budú odškodnení platenie poistiek, ktoré platili celé roky celkovo za milióny eur.
20. 12. 2011

ZMLUVY SÚ NEPLATNÉ! ROZHODOL OKRESNÝ SÚD V POPRADE 20. 12. 2011

Dnes 20. 12. 2013 uplynuli dva roky od toho čo Okresný súd v Poprade rozhodol v kauze 60-eurových faktúr v prospech poškodených spotrebiteľov a vyhlásil zmluvu s internetovým portálom www.basneportal.sk za absolútne neplatnú. Predmetný právny úkon medzi žalovaným a žalobcom je podľa súdu neplatný, pretože bol uzatvorený v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. Uvedením obsahu týchto všeobecných obchodných podmienok žalovaný podľa súdu zneužil zásadu čestnosti. Tie okrem iného skrývajú a nejasným a nezrozumiteľným spôsobom uvádzajú podstatné náležitosti zmluvy.
07. 08. 2012

Väčšina predajcov falšovala pôvod ovocia a zeleniny

Niektorí predajcovia si zvykli pod označením slovenská zelenina predávať zeleninu a ovocie dovezené z Talianska, Maďarska alebo Poľska. BRATISLAVA. Predávané ovocie a zelenina na trhu nespĺňalo […]
22. 11. 2012

Cestujúci môže od leteckého dopravcu požadovať náhradu škody za stratu svojich vecí, keď sa nachádzajú v batožine zapísanej na meno iného cestujúceho, ktorý cestuje tým istým letom

Cestujúci môže od leteckého dopravcu požadovať náhradu škody za stratu svojich vecí, keď sa nachádzajú v batožine zapísanej na meno iného cestujúceho, ktorý cestuje tým istým letom. Súdny dvor v rozsudku potvrdzuje, že cestujúci si môže nárokovať od leteckého dopravcu náhradu škody za stratu jeho vecí nachádzajúcich sa v batožine zapísanej na meno iného cestujúceho. V dôsledku toho musí byť poskytnutá náhrada škody nielen cestujúcemu, ktorý sám zapísal svoju batožinu, ale takisto tomu cestujúcemu, ktorého veci sa nachádzali v batožine zapísanej iným cestujúcim, ktorý cestoval tým istým letom.
22. 11. 2012

Lehotu na podanie žaloby o náhradu škody za zrušenie letu určujú pravidlá vnútroštátneho práva každého členského štátu

Súdny dvor v dnešnom rozsudku dospel k záveru, že lehota na podanie žalôb, ktorých predmetom je priznanie náhrady škody za zrušenie letu, stanovenej právom Únie,sa určí podľa pravidiel každého členského štátu upravujúcich premlčanie práva na podanie žaloby.
22. 11. 2012

Cestujúci v železničnej preprave musia byť informovaní o meškaniach alebo výlukách hlavných vlakových prípojov bez ohľadu na to, ktorý podnik ich zabezpečuje

Manažér železničnej infraštruktúry je povinný poskytnúť železničným podnikom všetky aktuálne časové údaje o hlavných vlakových prípojoch zabezpečených inými podnikmi. Železničný podnik Westbahn Management GmbH poskytuje služby […]
26. 02. 2013

Cestujúcich priamo prípojného letu treba odškodniť, pokiaľ ich let pristane v konečnom cieľovom mieste s meškaním tri hodiny alebo viac

Skutočnosť, že meškanie počiatočného letu nepresiahlo limity vyžadované právom Európskej únie, nemá vplyv na právo na náhradu Nariadenie v oblasti systému náhrada pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla […]
15. 05. 2013

Poslanci zakázali bankám poplatky za úverové účty

Poplatok môže podľa ministra financií prísť do úvahy iba v prípade, ak klient dostane pridanú hodnotu. BRATISLAVA. Banky nebudú môcť od ľudí vyberať poplatky za vedenie […]
30. 06. 2013
Manos entregando una casa

Dobrovoľná dražba je rýchlejšia a lacnejšia ako nútená

Otázky a odpovede o dražbách nehnuteľností.
11. 07. 2013

Bezpečnejšia kozmetika v našich obchodoch

V krajinách Únie by sa mala objavovať už iba bezpečná kozmetika. Zaručiť by to malo nariadenie, ktoré sa vzťahuje nielen na takýto tovar, vyrobený v EÚ, ale aj […]
13. 07. 2013

Komisia zlepšuje práva spotrebiteľov v záujme 120 miliónov dovolenkárov

Letná sezóna klope na dvere a Európska komisia prostredníctvom zmodernizovania pravidiel EÚ týkajúcich sa balíka dovolenkových služieb prijíma opatrenia v záujme lepšej ochrany dovolenkárov. Na ochranu […]
26. 07. 2013

Volať do televízie je drahá zábava, účet za audiotex nie je fooor

Chcete vyhrať? „Záleží len od vás, ako rýchlo viete vytočiť číslo,“ vyzýva moderátorka nočnej audiotexovej hry na jednej z komerčných televízií. V skutočnosti však súťaž funguje inak. Diváci to často zistia, až keď pretelefonujú niekoľko eur a k hre sa ani nedostanú.
30. 07. 2013

Spotrebitelia sa združujú, aby žiadali svoje banky o vrátenie poplatkov

Novela zákona o bankách dala definitívny koniec poplatkom za správu a vedenie úverových účtov, však nerieši už zaplatené bankové poplatky. Spotrebitelia sa organizujú v iniciatíve „Chceme späť zaplatené bankové poplatky“, aby si zaplatené poplatky žiadali späť.
26. 08. 2013

Tisícke klientov Prima banky narástol úrok. Bez dôvodu

Klienti sa stali rizikovými osobami napriek pravidelným splátkam aj lepšej finančnej situácii. Pravidelne splácate úver a vaša finančná situácia sa zlepšuje. Napriek tomu si banka povie, že […]
02. 09. 2013

Zlacňovanie roamingu sa odkladá. Brusel podľahol tlaku mobilných operátorov

Eurokomisárka Neelie Kroesová stiahla návrh na zníženie poplatkov za používanie roamingu. Podľa pôvodného plánu mali telekomunikační operátori zlacniť svoje služby až o 90%! Proti tomuto extrémnemu zníženiu […]
11. 09. 2013

Bankám klepnú po prstoch pri hypotékach!

Ľudia, ktorí si berú hypotekárny úver na byt, či dom, by sa mali dočkať lepšej ochrany. Európsky parlament si myslí, že by v prvom rade mali byť […]
17. 09. 2013

Európska únia sa chystá raz a navždy zatočiť s roamingom

Už niekoľko snáh o zrušenie poplatkov za roamingové hovory stroskotalo. Naposledy sa tak stalo po silnej lobby najväčších telekomunikačných operátorov. Od júla 2014 sa má však všetko […]
25. 09. 2013

Zákon zakáže, aby pre malú pôžičku zhabali dom

Keď si o rok budete brať menší úver od pôžičkovej firmy, nebude môcť už od vás žiadať, aby ste podpísali papier, že vám zoberie dom v hodnote niekoľkých desiatok tisíc eur, keď prestanete pôžičku splácať. Navrhol to minister hospodárstva Tomáš Malatinský (nominant Smeru) vo veľkej reforme spotrebiteľských kódexov. Momentálne ju môžu pripomienkovať úrady aj široká verejnosť. Okrem problémov s pôžičkovými firmami chce ministerstvo reformou riešiť aj vysoké poplatky za platby kartou či extra poplatok za využitie dobierky.
25. 09. 2013

Zlepšenie ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu

V súčasnosti klient finančnej inštitúcie, ktorý sa cíti byť na svojich právach poškodený zo strany inštitúcie, si môže tieto práva obhájiť prostredníctvom občianskeho súdneho konania a rozhodcovského konania. Tento spôsob je pri riešení sporov medzi súkromnoprávnymi subjektmi najobvyklejší a spravidla nie je viazaný na splnenie ďalších obmedzujúcich podmienok.
26. 09. 2013

Univerzálna nabíjačka sa zrejme konečne stane realitou! Europoslanci už pripravujú legislatívu

Univerzálna nabíjačka pre všetky typy mobilných telefónov zabezpečí menej odpadu a nižšie náklady. Výbor pre vnútorný trh dnes navrhol zavedenie univerzálnej nabíjačky v novele Zákona o rádiových zariadeniach. Výbor […]
26. 09. 2013

Cestujúci majú nárok na čiastočnú náhradu ceny prepravného dokladu, aj keď toto omeškanie spôsobila vyššia moc

Súdny dvor rozhodol, že dôvody vylúčenia zodpovednosti prepravcu stanovené v jednotných právnych predpisoch nemožno uplatniť v rámci systému náhrady škody upraveného nariadením. Železničný podnik nemôže začleniť do svojich všeobecných prepravných podmienok ustanovenie, podľa ktorého je jeho povinnosť poskytnúť náhradu ceny cestovného dokladu vylúčená v prípade meškania, pokiaľ je toto meškanie spôsobené vyššou mocou.