Poisťovňa Rapid life neuspela ani na Ústavnom súde SR

Životná poisťovňa Rapid life sťažnosťou podanou na Ústavný súd SR namietala prieťahy v súdnom konaní vedenom pred prešovským okresným súdom a žiadala náhradu nemajetkovej ujmy vyčíslenej na päť tisíc eur.

SPIS_ustavny-sud-us-sr

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bola dňa 30. januára tohto roku doručená sťažnosť Rapid life životná poisťovňa, a. s.  vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa Ústavy Slovenskej republiky. Poisťovňa namietala porušenie jej práva na prejednanie veci jej záležitosti v primeranej lehote podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

K porušeniu práv poisťovne malo dôjsť v konaní vedenom na Okresnom súde v Prešove, kde sa rieši platnosť rozhodcovského rozsudku vydaného na základe uzatvorenej rozhodcovskej zmluvy medzi poisťovňou a spotrebiteľkou. Rozhodcovské rozsudky však už súdy niekoľko krát označili za neplatné, nakoľko neboli súhlasy s rozhodcovským konaním vyjednané individuálne a rozhodnutiami rozhodcovského súdu bola poisťovňa zvýhodňovaná.

Chceli 6 000 eur

V sťažnosti poisťovňa uviedla, že štyri roky trvajúce konanie, predmetom ktorého je návrh na zrušenie rozhodcovského rozsudku, sa nevyznačuje skutkovou a právnou zložitosťou, pretože predstavuje súčasť bežnej agendy všeobecných súdov. Rapid life ďalej uviedol, že svojím konaním ako strana sporu nijako neprispel k narušeniu plynulosti súdneho konania.

Poisťovňa za údajné prieťahy v súdnom spore vedenom na Okresnom súde v Prešove žiadala, aby jej Ústavný súd priznal finančné zadosťučinenie vo výške 5 000 eur v prvom a ďalších tisíc eur v druhom podaní.

 

Rapid life žaluje Spotrebiteľské Centrum n.o.. Na krajskom súde nepochodili.

 

Nesplnili podmienky

Ústavný súd sa sťažnosťou zaoberal, preskúmal jej náležitosti a odmietol. Rapid life údajne nepreukázala, že dlhotrvajúcim súdnym sporom jej vznikla nejaká ujma, nakoľko porušenie svojich práv síce konštatovala avšak neodôvodnila.

V obsahu odôvodnenia sťažnosti, v rámci ktorého poisťovňa formulovala tvrdenie o existencii zbytočných prieťahov v namietanom konaní, poskytla ústavnému súdu iba všeobecné informácie o tom, že predmetom namietaného konania je zrušenie rozhodcovského rozsudku, čo podľa nej možno považovať za bežnú agendu všeobecných súdov nevyznačujúcu sa osobitnou zložitosťou, že ako účastníčka konania k narušeniu plynulosti konania nijako neprispela a že doterajšia dĺžka konania dosahuje dobu takmer štyroch rokov.

Povinnosťou poisťovne bolo ústavnému súdu v zmysle zákona predložiť aspoň rámcové informácie o úkonoch konania, prípadných obdobiach nečinnosti či neefektívnej činnosti okresného súdu v namietanom konaní.

Štyri roky vedený spor je v poriadku

Alarmujúce však pre nás všetkých je,  že podľa Ústavného súdu SR je samotná dĺžka konania dosahujúca v dobu necelých štyroch rokov „nie je totiž taká extrémna“, že mohla by sama osebe signalizovať zbytočné prieťahy v konaní pričítateľné na vrub okresného súdu.

V tomto kontexte je potrebné pripomenúť, že priemerná dĺžka súdneho konania sa rapídne predĺžila. V roku 2007 trvali súdne ťahanice približne 13 mesiacov. V uplynulom roku trvali občianske spory bez pár dní takmer 18 mesiacov.

 

Viac informácii o sporoch s Rapid life

 

DISKUSIA K ČLÁNKU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!