Tlačové správy a vyhlásenia

S nebankovkami spotrebiteľom pomôže nová spotrebiteľská poradňa v Nitre

S dlhmi voči bankám a nebankovkám vám bezplatne pomôžu v novootvorenej spotrebiteľskej právnej poradni v Nitre.

S dlhmi voči bankám a nebankovkám vám bezplatne pomôžu v novootvorenej spotrebiteľskej právnej poradni v Nitre.

Spotrebiteľská poradňa bude poskytovať bezplatné osobné poradenstvo nielen tým občanom, ktorí si zobrali úver alebo pôžičku. Skúsený mediátor Michal Révay spolupracujúci so Spotrebiteľským Centrom – neziskovou organizáciou je pripravený spotrebiteľom pomôcť s reklamáciou topánok ale i nevýhodnou pôžičkou z nebankovky. V nitrianskej poradni bude taktiež možné nechať skontrolovať výhodnosť uzatvorenej zmluvy alebo požiadať o zastupovanie v súdnom spore. Radu dostanú občania bez ohľadu na výšku príjmu alebo dôchodku. Jedinou podmienkou je, aby boli spotrebiteľmi a mali dostatok listinných podkladov, najmä zmluvu.

Pomôžu aj s exekúciami

V spotrebiteľskej poradni nájdu pomoc aj tí voči, ktorým je vedená exekúcia pre nesplatené a častokrát nesplatiteľné dlhy. Spotrebiteľskému Centru sa počas tohto roka podarilo zastaviť niekoľko stoviek exekučných konaní vedených voči spotrebiteľom práve pre takéto dlžoby. Neúmerné zadĺženie občanov a milióny vedených exekučných konaní je podľa generálneho riaditeľa neziskovky Miroslava Antoňaka neblahým následkom nedostatočnej regulácie a absentujúceho finančného vzdelávania.

Otvorené počas pracovných dní

Od utorka 13. decembra môžu nitrančania využívať služby spotrebiteľskej poradne počas pracovných dní od desiatej do 14.00 v kancelárii na Štefánikovej triede 84. Pred návštevou kancelárie sa môžu obyvatelia dohodnúť na stretnutí telefonicky na čísle 0908 157 197.

Počas tohto roka prijalo Spotrebiteľské Centrum na mimosúdne riešenie viac ako tisícku podnetov a úspešne zastupuje občanov vo viac ako 1 400 súdnych sporoch, z ktorých podstatnú časť tvoria nebankové subjekty a košická životná poisťovňa. “Našim cieľom je zvýšiť povedomie občanov o ich spotrebiteľských právach a možnostiach ochrany voči nekalým a neférovým praktikám obchodníkov” dodal Antoňak.