Od zavedenia nútenej správy v životnej poisťovni Rapid life uplynie v pondelok 17. júla zákonná lehota, počas ktorej sa môže vykonávať nútená správa. Spotrebitelia dodnes od Národnej banky Slovenska nemajú žiadne informácie o tom, čo sa v poisťovni deje a čo bude s ich poistkami.

 

Rôzne zverejnené a dostupné informácie nasvedčujú tomu, že životná poisťovňa Rapid life je vo veľmi zlej finančnej situácii, čo vyvoláva oprávnené obavy občanov nad tým, či sa vôbec niekedy dostanú k svojim peniazom. V neistote sú taktiež poistenci s platnými zmluvami i mimoriadnymi vkladmi.

 

Dôvere spotrebiteľov neprispieva ani skutočnosť, že nútená správa dodnes nie je vyznačená v obchodnom registri. Tú košický okresný súd mal zapísať najneskôr do piatich dní odo dňa podania návrhu na zápis zmeny registri. Súd v zmysle zákona o obchodnom registri zmeny zapíše iba,  ak je preložený návrh správny. ”Rovnako tak nie je ani rozhodnutie o zavedení nútenej správy zverejnené na webe NBS” upozorňuje Miroslav Antoňak, generálny riaditeľ Spotrebiteľského Centra.

 

Tieto skutočnosti komplikujú prácu Spotrebiteľského Centra najmä v prebiehajúcich súdnych sporoch.” Na pojednávaniach argumentujeme rozhodnutím o zavedení nútenej správy, o ktorom však nemáme žiaden relevantný dôkaz” konštatuje Antoňak.

 

Okrem iného Antoňak za nesprávne považuje aj žiadosti nútenej správkyne, ktorými žiadala konajúce súdy o odročenia termínov všetkých pojednávaní. Tak sa zbytočne predlžuje trvanie vedených súdnych sporov, v ktorých by poisťovňa tak či onak nebola úspešná. Súdy v prípade neprítomnosti žalovanej poisťovne na pojednávaniach mohli riadne veci prejednať a aj rozhodnúť rozsudkami pre zmeškanie.

 

Poistné zmluvy s Rapid life (Prvou česko-slovenskou poisťovňou) neplaťte, kým nebude jasné, čo bude s poisťovňou ďalej!” Odporúča Antoňak klientom poisťovne.

 

Podľa neho nie je dôvod nato, aby si občania úhradami poistných súm spôsobovali ďalšie škody. Najmä, ak je už dnes jasné, že náklady poisťovne na jej chod, mzdy a správu klientov boli neprimerane vysoké náklady.

 

Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia zastupuje viac ako tristovky poistencov životnej poisťovne Rapid life, ktorým nebolo vyplatené poistné zhruba vo výške 2,7 milióna eur. V postavení intervenienta vstúpilo do súdnych sporov vedených Národnou bankou Slovenska voči poisťovni, ktorých cieľom je určenie platnosti zmlúv a označenie neprijateľných zmluvných podmienok. V máji tohto roku naznačili predstavitelia organizácie, že poisťovňa Rapid life sa nápadne podobá na pyramídovú hru.

12. 07. 2017

Nútená správa nad Rapid life končí, zápis v obchodnom registri dodnes nie je

Spotrebitelia vyzývajú Národnú banku Slovenska k vysvetleniu situácie s nútenou správou nad životnou poisťovňou Rapid life.
25. 06. 2017

Čo zistila nútená správkyňa Rapidu? Chcú vedieť poistenci

Spotrebitelia vyzývajú NBS k zverejneniu informácii ohľadom majetku životnej poisťovne Rapid life
01. 02. 2017

Ministerstvo hospodárstva SR diskriminuje Spotrebiteľské Centrum n.o.

Na tomto základe musíme s poľutovaním konštatovať, že Ministerstvo hospodárstva SR (Štát) diskriminuje Spotrebiteľské Centrum n.o., ako jedinú neziskovú organizáciu založenú za účelom ochrany spotrebiteľov.
13. 12. 2016

S nebankovkami spotrebiteľom pomôže nová spotrebiteľská poradňa v Nitre

S dlhmi voči bankám a nebankovkám vám bezplatne pomôžu v novootvorenej spotrebiteľskej právnej poradni v Nitre.
12. 09. 2016

O eurových mesačných splátkach nesmie byť žiaden doklad. Varuje svojich nebankovka Pohotovosť

Riadny tok peňazí majú zabezpečiť štyri jednoeurové splátky zaplatené sotrebiteľom na pobočke nebankovky Pohotovosť s.r.o. v hotovosti bez písomného dokladu.
03. 08. 2016

Na nebankovky je zákon krátky

Napriek zmene zákonov chrániach spotrebiteľov pred úžerou, neprijateľnými zmluvnými podmienkami a povinnej registrácii nebankových spoločností je stále niekoľko firiem, ktoré podnikajú v rozpore so zákonom.