Pred BALKONA s.r.o. varuje občanov aj SOI

Slovenská obchodná inšpekcia eviduje zvýšené množstvo spotrebiteľských podnetov, smerujúcich proti spoločnosti BALKONA, s.r.o., Skalica. Spotrebitelia poukazujú najmä na nedodanie diela, nevrátenie zálohovej platby z dôvodu nedodržania […]

Pred BALKONA s.r.o. občanov varuje aj SOI

Pred BALKONA s.r.o. občanov varuje aj SOI

Slovenská obchodná inšpekcia eviduje zvýšené množstvo spotrebiteľských podnetov, smerujúcich proti spoločnosti BALKONA, s.r.o., Skalica. Spotrebitelia poukazujú najmä na nedodanie diela, nevrátenie zálohovej platby z dôvodu nedodržania dodacej lehoty a na nevybavenie reklamácie v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote.

Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia voči BALKONA s.r.o. a jej spriaznenej firme ABL group s.r.o. už v minulosti podalo niekoľko žalôb. Spotrebiteľov poškodených konaním daných spoločností bude zastupovať v súdnych sporoch aj naďalej. Je potrebné si však vyplniť elektronickú žiadosť o zastupovanie v súdnom spore prostredníctvom elektronickej podateľne neziskovky.

Požiadať o zastupovanie v súdnom spore voči BALKONA s.r.o. (Predvyplnená žiadosť)

Šetrenie podnetov spotrebiteľov je sťažené marením výkonu kontroly zo strany predmetnej spoločnosti (opakované nedostavenie sa na predvolanie Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj). Z uvedeného dôvodu bola spoločnosti BALKONA, s.r.o. príslušným inšpektorátom SOI opakovane uložená poriadková pokuta. SOI predmetnej spoločnosti uložila aj niekoľko pokút za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa.

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť BALKONA, s.r.o. Skalica napriek opakovane uloženým sankciám naďalej porušuje právne predpisy, SOI sa obrátila na príslušný Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania s podnetom na preverenie uvedeného podnikateľského subjektu.

DISKUSIA K ČLÁNKU

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!