Pozor na prieskum iBrainer.net

iBrainer je predplatená služba ponúkajúca tréning mozgu, a nemá so spotrebiteľskými prieskumami nič spoločné. Poplatok za túto službu je 6.40€ týždenne.

Napriek tomu, že v niektorých prípadoch je verejná informácia o spoplatnenej službe spotrebiteľ nemusí reflektovať skutočnosť, že informácia v znení „Toto je predplacena služba iBrainer s automatickou obnovou…“ má priamu súvislosť s vypĺňaným dotazníkom, po odoslaní ktorého má byť spotrebiteľ zaregistrovaný do predplatenej služby.

Z uvedeného dôvodu preto SOI odporúča spotrebiteľom, aby boli obozretní pri zadávaní svojich osobných údajov (meno a priezvisko) v kombinácii s telefónnym číslom a e-mailovou adresou, zadaním ktorých sa môže spotrebiteľ do predplatenej služby iBrainer zaregistrovať.

Čo je iBainer?

Na okraji webstránky sa zobrazuje reklama, ktorá nabáda k účasti na spotrebiteľskom prieskume. Odpoviete na niekoľko otázok a v poslednom bode je od vás požadované zadanie čísla mobilného telefónu, na ktoré majú byť údajne odoslané vaše odpovede. V skutočnosti ste zadaním svojho čísla súhlasili s podmienkami služby ibrainer.net ponúkanej spoločnosťou Cellon, LtD. so sídlom v Izraeli.

iBrainer je predplatená služba ponúkajúca tréning mozgu, čiže nemá so spotrebiteľskými prieskumami nič spoločné. Poplatok za túto službu je 6.40€ týždenne.

Spotrebiteľský prieskum maskujúci platenú službu, zámerne uvádza používateľa do omylu a tým napĺňa skutkovú podstatu trestného činu podvodu. V tomto prípade je vymožiteľnosť spotrebiteľských práv takmer nulová, keďže prevádzkovateľ sídli mimo SR. Nie je v kompetencii Slovenskej obchodnej inšpekcie riešiť tento problém.

Existuje viacero verzií tohto prípadu, niekedy sa maskuje aj za súťaž o produkty značky Apple, ale jedna vec je identická – rovnako znejúce podmienky pod grafickým obsahom.

DISKUSIA K ČLÁNKU

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!