O transmastných kyselinách iba jeden z troch spotrebiteľov v EÚ

Transmastné kyseliny sa zvyknú používať v lacnejších potravinách, čo znamená, že potraviny s vyšším obsahom transmastných kyselín najviac konzumujú ľudia s nižšími príjmami.

EÚ by mala zaviesť záväzné limity pre priemyselne vyrobené transmastné kyseliny, ktoré u spotrebiteľov môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych ochorení, neplodnosti, Alzheimerovej choroby, cukrovky a obezity, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorom sa hlasovalo. Príjem transmastných kyselín sa väčšinou spája s požívaním priemyselne vyrábaných, čiastočne hydrogenovaných olejov.

Poslanci uvádzajú, že podľa Európskej komisie iba jeden z troch spotrebiteľov v EÚ vie o transmastných kyselinách, čo dokazuje, že opatrenia týkajúce sa označovania nestačia. Európska komisia by preto mala čo najskôr, najlepšie do dvoch rokov, navrhnúť zákonný limit EÚ pre obsah priemyselných transmastných kyselín vo všetkých potravinách, tvrdia poslanci EP.

Podľa poslancov je dokázané, že zavedenie zákonných limitov pre priemyselne vyrábané transmastné kyseliny v Dánsku, ktoré v roku 2003 obmedzilo obsah týchto kyselín v olejoch a tukoch na 2 %, bolo úspešné a viedlo k zníženiu počtu úmrtí spôsobených srdcovo-cievnymi ochoreniami.

Transmastné kyseliny sa zvyknú používať v lacnejších potravinách, čo znamená, že potraviny s vyšším obsahom transmastných kyselín najviac konzumujú ľudia s nižšími príjmami. V dôsledku toho zase narastá potenciál zvyšovania nerovností v oblasti zdravia, uvádzajú poslanci EP.

Návrh uznesenia bol prijatý 586 hlasmi za, 19 proti, 38 sa zdržali hlasovania.

Transmastné kyseliny sú nenasýtené tuky, ktoré sa nachádzajú v potravinách získaných z prežúvavcov, v niektorých potravinárskych produktoch rastlinného pôvodu a v priemyselne vyrábaných čiastočne stužených rastlinných tukoch.

Ich konzumácia sa spája so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení. Vysoký príjem transmastných kyselín je rizikovým faktorom pre rozvoj ischemickej choroby srdca, ktorá je podľa Európskej komisie príčinou približne 660 000 úmrtí ročne v Európskej únii a na celkovej úmrtnosti sa podieľa približne 14 %.

Dánsko bolo prvý členský štát EÚ, ktorý zákonom z roku 2003 obmedzil obsah trans-tukov v olejoch a tukoch. Odvtedy sa podobné národné zákonné limity zaviedli v Rakúsku (2009), Maďarsku (2013) a Lotyšsku (2015). Dobrovoľné opatrenia na zníženie obsahu transmastných kyselín sa zaviedli v Belgicku, Nemecku, Holandsku, Poľsku, Veľkej Británii a Grécku. Národná výživové odporúčania týkajúce sa transmastných kyselín vydali Bulharsko, Malta, Slovensko, Veľká Británia a Fínsko.

V júni 2015 Americký úrad pre potraviny a lieky (FDA) zverejnil rozhodnutie, podľa ktorého sa čiastočne stužené tuky, ktoré sú primárnym potravinovým zdrojom priemyselných transtukov v spracovaných potravinách, už „všeobecne nepovažujú za bezpečné“ na používanie v potravinách a od júna 2018 sa majú zakázať.

DISKUSIA K ČLÁNKU

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!