Neoprávnený odber
Informácie k neoprávnenému odberu zemného plynu 

S odboronou starostlivosťou a ohľadom na osobitosti jednotlivých prípadov si vyberáme na zastupovanie klientov obvinených z neoprávneného odberu zemného plynu.

Tých Spotrebiteľské Centrum zastupuje nielen v priebehu celého súdneho konania ale taktiež aj v priestupkových a správnych konaniach na polícií a pred Slovenskou obchodnou inšpekciou.

Poraďte sa bezplatne s našimi odborníkmi na problematiku neoprávnených odberov zemného plynu.

Ďalšie informácie o kampani nájdete na: https://neopravneny-odber.sk

No items.
eSpotrebiteľ