01. 01. 2016

Ako pracovať s elektronickou podateľňou pri podávaní žiadosti o zastupovanie v súdnom spore

Prejdite na webovú stránku www.s-c.sk/podatelna a pozrite si videonávod.
Elektronická Podateľňa