Média o Spotrebiteľskom Centre
v roku 2017

Dôležité informácie a upozornenia spotrebiteľom zverejňované cez média.
Informácie pre média.

Prispejte 1 € mesačne na ochranu svojich práv


Vo svetle kauzy poisťovne Rapid life

Spotrebiteľské Centrum od roku 2015 zastupovalo poistencov životnej poisťovne Rapid life (Prvá Česko-Slovenská poisťovňa), ktorím poisťovňa odmietla vyplatiť poistné plnenia pre údajnú neplatnosť zmlúv.

Súdy v stovkách súdnych sporoch rozhodli o tom, že zmluvy medzi poisťovňou a poistencami boli uzatvorené platne a prikázali poisťovni vyplácať poistné sumy pri vzniku poistnej udalosti. Poisťovňa rozhodnutia súdov ignorovala.

V júni 2017 bola nad poisťovňou Rapid life zavedená nútená správa, vrámci ktorej sa zistili závažné nedostatky pri správe majetku poisťovne ako aj to, že poisťovňa k poistným zmluvám nevytvárala technické rezervy.


Informácie o kauze krachu životnej poisťovne Rapid life


24. 11. 2017

Kontroverzná poisťovňa Rapid life smeruje do konkurzu. Regulátor súhlasí

Podľa účtovnej závierky k 30. júnu chýba poisťovni na vyplatenie klientov 20 miliónov eur.


24. 11. 2017

Shark pýtal peniaze za zaplatený alebo vrátený tovar, na krku má inšpektorov

Prevádzkovateľ pôvodného internetového obchodu Shark, ktorý skončil začiatkom roka, posielal niekdajším zákazníkom výzvy na zaplatenie údajne nevyrovnaných faktúr. Problémom je, že ľudia niektoré z nich reálne zaplatili alebo v zákonnej lehote objednané výrobky vrátili.


20. 11. 2017

Posun v kauze Rapid Life: Začalo sa oficiálne vyšetrovanie

Posun v kauze poisťovne Rapid Life. Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie pre viaceré podozrenia z trestnej činnosti.

Televízii Markíza to potvrdilo prezídium policajného zboru. Po zbankrotovanej poisťovni zostali bez peňazí tisícky ľudí. Mnohí prišli o celoživotné úspory.


25. 10. 2017

Ochrana spotrebiteľa je na Slovensku v zlom stave, združenia ostali po stretnutí sklamané

Dvanásť občianskych združení na ochranu spotrebiteľa a pracovníci Odboru ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva SR (MH) boli v stredu účastníkmi pracovného stretnutia na ministerstve hospodárstva, ktorého cieľom bolo navrhnúť riešenia na zlepšenie situácie v ochrane spotrebiteľa.


03. 10. 2017

Trestné stíhanie bývalého vedenia poisťovne Rapid life stále nezačali

Trestné stíhanie bývalého vedenia poisťovne Rapid life stále nezačali
07. 09. 2017

Трестне ознамліня меджі веджіньом поістьовні Рапід Лайф а НБС уж рішыть Народна крімінална аґентура

Trеstnе оznаmlіňa z pоslіdnіch tŷždnіv mеdžі kоlyšnіm vеdžіňоm pоіsťоvnі Rаpіd Lаjf а Nаrоdnоv bаnkоv Slоvаkіji už rіšŷť Nаrоdnа krіmіnаlnа аgеnturа. Všŷtkŷ nоvŷ pоdаňa оd pоіstеncіv, еvеntuаlnі оd іnšŷch subjеktіv, buduť tŷž vŷbаvеnŷ v zhоdі zо zаkоnоm. Іnfоrmuvаlо о tіm dnеs Prеsоvu аgеnturu Slоvаcykоj rеpublykŷ оddіlіňa kоmunіkаcіji і prеvеncіji Prеzydіja Pоlіcаjnоhо zbоru v rеаkcіji nа stаnоvyskо Spоtrеbіtеľskоhо cеntrа. Gеnеrаlnŷj dіrеktоr Spоtrеbіtеľskоhо cеntrа, nеzyskоvа оrgаnіzаcіja, Міrоslаv Аntоňak, kоtrŷj zаstupuje pоškоdžеnŷch tvеrdyť, žе pоlіcіja u sprаvаch Rаpіd lаjf nе


06. 09. 2017

Trestné oznámenia z posledných týždňov vo veci Rapid life rieši NAKA

Generálny riaditeľ Spotrebiteľského Centra, n. o., Miroslav Antoňak, ktorý zastupuje poškodených klientov poisťovne tvrdí, že polícia vo veci Rapid life nekoná.


29. 08. 2017

Čo robiť, ak ste klientom Rapid life? Podľa odborníka vaše peniaze nie sú úplne stratené

Už v najbližších týždňoch by mal súd definitívne vyhlásiť konkurz nad poisťovňou Rapid Life, ktorá je momentálne v nútenej správe. Pre približne 15 tisíc klientov to znamená aspoň akú – takú nádej na to, že budú odškodnení platenie poistiek, ktoré platili celé roky celkovo za milióny eur.


02. 08. 2017

Na Rapid life podali trestné oznámenie, ľudia sa musia prihlásiť o svoje peniaze

Správkyňa povedala, že polícii odovzdá celé účtovníctvo a listinné dôkazy, ktoré doteraz nemala. „Pokiaľ je pravdou, že v Rapid life sa viedlo dvojité účtovníctvo a pokiaľ je pravda, že bola vytunelovaná, tak je zrejme, že tam dochádzalo k trestnej činnosti,“ konštatoval Miroslav Antoňák zo Spotrebiteľského centra.31. 07. 2017

Klienti garancii od Rapidu neveria

Pôvodný šéf poisťovne nechcel hovoriť o prípadoch konkrétnych ľudí, kontroverzné podmienky obhajoval


24. 07. 2017

V Rapid life boli prepojenia na Smer

Ako práčku špinavých peňazí a bohapustý tunel na cielené a plánované okradnutie občanov označil Rapid life aj Miroslav Antoňak, riaditeľ Spotrebiteľského centra, ktoré pomáha občanom s ich pohľadávkami a prihlásením do plánovaného konkurzu. „Talán a smerácka skupina okolo pripravili stratégiu, ako plánovane okradnúť ľudí,“ uviedol na Facebooku. V dohľadnej dobe sľúbil k tomu zverejniť dokumenty.


22. 07. 2017

Právnik nespokojných klientov na rovinu: Rapid life bol cielene a dlhodobo tunelovaný

Zodpovedné za to je podľa Miroslava Antoňaka predstavenstvo spoločnosti so súhlasom personálne prepojenej dozornej rady.


21. 07. 2017

Bez konkurzu stratíte nárok na peniaze od Rapid life

Podľa právnika je dôležité, aby klienti stihli svoje nároky prihlásiť do 45 dní. Urobiť tak môžu aj neskôr, no stratia právo byť vo veriteľskom výbore. Riaditeľ Spotrebiteľského Centra Miroslav Antoňak vysvetľuje, ako majú postupovať klienti košickej poisťovne.


19. 07. 2017

Hľadanie vinníka

Spotrebiteľské centrum, ktoré zastupuje stovky oklamaných klientov hovorí, že NBS mala do poisťovne vstúpiť oveľa skôr.


19. 07. 2017

Oklamaní klienti skrachovanej poisťovne. Právnik radí: Takto sa dostanete k svojim peniazom

„K situácii sa treba postaviť pragmaticky, nech je akákoľvek, a to tak že si občania budú žiadať svoje peniaze v konkurze,“ odporúča Miroslav Antoňak, generálny riaditeľ Spotrebiteľského centra, ktoré zastupuje poškodených klientov už aj na súde. Doteraz sa im prihlásilo 350 ľudí, ktorí sa súdia o 1.7 mil. eur.


19. 07. 2017

Z poistiek vo vybrakovanom Rapid life sa klientom ešte môžu ujsť peniaze. Ako na to?

Životná poisťovňa Rapid life, známa aj pod pôvodným názvom Prvá česko-slovenská poisťovňa, smeruje do bankrotu s niekoľkomiliónovou „sekerou“. Aj keď v nej neostal takmer žiadny majetok a ani peniaze, šanca, že sa klienti dostanú k odškodneniu, nie je úplne stratená.


18. 07. 2017

Poisťovňa Rapid life zbankrotovala, ľudia peniaze nedostanú

oisťovňa Rapid life zbankrotovala. Má miliónové dlhy. Peniaze tak dlhuje 14-tisíc klientom.

„Poisťovňa je v platobnej neschopnosti, nemá dosť financií na vyplácanie klientov ani na krytie prevádzky. Povinnosťou nútenej správkyne je požiadať o vyhlásenie konkurzu,“ uvádza Národná banka Slovenska.


18. 07. 2017

Rozhodne sa o osude Rapid life. Nútená správkyňa povie, či pôjde do konkurzu

V sobotu uplynul mesiac odkedy v košickej poisťovni zasahovali kukláči a Národná banka zaviedla nútenú správu. Ustanovená správkyňa Irena Sopková mala do 30 dní predložiť návrh ozdravenie alebo iné riešenia. Svoje zistenia oznámi na avizovanej tlačovej besede.


13. 07. 2017

Kauza škandalóznej poisťovne pokračuje: Kompetentní sa zasekli, ľuďom sa ich peniaze vzďaľujú

Roky si platili životnú poistku, zo sľúbených peňazí nakoniec nedostali nič, v lepšom prípade len časť. Kompetentní mali už dávno konať, no zdá sa, že poškodeným klientom poisťovne Rapid Life v ťažkej chvíli veľmi nepomáhajú.26. 06. 2017

Rapid lifu neplaťte, radí jeho poistencom právnik. Pozrite si, čo žiadala košická poisťovňa od Fica

Kým sa tak nestane, klientov vyzýva, aby poistné za životné či iné poistky, ktoré majú uzavreté v Rapid life, neplatili. „Dosiaľ nevieme nič, tak prečo by mali občania prispievať na výplatu talánovcom a ich advokátom?“ pýta sa.


23. 06. 2017

Rádiožurnál o 18:00 o Rapid life

Hlavná spravodajská relácia Rádia Slovensko o problémoch spotrebiteľov so životnou poisťovňou Rapid life.


18. 06. 2017

Rapid life bola od počiatku pyramídova hra!

Životná poisťovňa bola od svojoho počiatku pyramidová hra! Tvrdí generálny riaditeľ Spotrebiteľského Centra Miroslav Antoňak.


15. 06. 2017

Rapid life sa tvári ako ohrdnutá žena a zadržiava ľuďom peniaze (rozhovor)

„Konečne, malo to prísť už dávno,“ hovorí v rozhovore pre denník SME Miroslav Antoňak, generálny riaditeľ Spotrebiteľského centra, ktorý na súdoch niektorých klientov zastupuje.


10. 06. 2017

Ako získať výplatu dôchodku od Rapid life? Radí JUDr. Kanoczová

Ako získať výplatu dôchodku od Rapid life? V Podvihorlatských novinách č. 20/2017 radí JUDr. Kanoczová.


06. 06. 2017

Pokutu za nedojedené jedlo už môžete dostať aj v Česku

Akákoľvek pokuta voči spotrebiteľovi nesmie byť uplatňovaná paušálne a musí byť primeraná. Teda musela by ju prepočítavať nejakým koeficientom, napríklad podľa gramov neskonzumovaného jedla, čo by mohlo byť celkom úsmevné.01. 06. 2017

Mám problém s poisťovňou

O problémoch s poisťovňou Rapid life aj v Bratilavských novinách.26. 04. 2017

Na poškodených Slovákov čaká až 490 000 eur! Prvou víťazkou v spore s poisťovňou je dôchodkyňa!

Stovky Slovákov márne čakajú na peniaze zo životných poistiek, ktoré uzavreli so škandalóznou poisťovňou, ktorá má hlavné sídlo v Košiciach. Odborníci radia, ako sa domôcť k peniazom. Na svete je už prvý rozsudok súdu, ktorý rozhodol v prospech poškodenej klientky. A trvalo to len štyri mesiace!


20. 04. 2017

Poisťovňa odmieta pochybenia, z problémov obviňuje Národnú banku SR

Na poisťovňu Rapid Life sa zosypali desiatky sťažností. Tá s klientmi údajne nekomunikuje, nevypláca im poistné plnenia, ani mimoriadne poistné. Na tieto prípady upozornila Národná banka. Práve tá je ale podľa poisťovne zodpovedná za jej súčasný stav.


20. 04. 2017

Národná banka Slovenska potvrdila: Rapid life končí! Kto vyplatí ľuďom peniaze z poistiek?

Celé roky si platili životnú poistku, no namiesto sľúbených peňazí nedostali nič, v tom lepšom prípade len polovicu! Takto dopadli mnohí klienti poisťovne Rapid life. Situáciu už rieši Národná banka Slovenska. Akú šancu dostať sa k svojim peniazom majú zúfalí ľudia?


19. 04. 2017

M. Antoňak o spore poisťovne Rapid Life

Nespokojných klientov poisťovne Rapid Life zastupuje organizácia Spotrebiteľské centrum. My sme si do štúdia pozvali jej riaditeľa Miroslava Antoňáka, aby nám o tomto spore povedal viac.


13. 04. 2017

Najväčší e-shop s nábytkom končí, nezvládol rast objednávok

„Ukončenie prevádzky e-shopu nutne neznamená, že skončila aj firma. Kým funguje, ľudia si môžu uplatniť reklamácie u predajcu,“ vysvetľuje Miroslav Antoňak, generálny riaditeľ Spotrebiteľského centra.


26. 03. 2017

Ani muzikál, ani peniaze

Spotrebitelia ako rukojemníci podvodníka, ktorý sa chystal organizovať muzikál Deti ráje v Košiciach a Bratislave. Dostanú sa niekedy poškodený občania k svojim peniazom?


17. 03. 2017

Nebankovka Pohotovosť pritvrdila v boji s neplatičmi agresívnou praktikou

Podľa Spotrebiteľského centra Pohotovosť nemá právo na rozosielanie podobných upomienok. Chýba jej totiž súhlas so spracovaním údajov od kontaktných osôb, tak ako jej to ukladá zákon o ochrane osobných údajov. Postup nebankovky možno označiť za agresívnu obchodnú praktiku.


07. 03. 2017

Nespokojní klienti UPC podajú podnet na súd

Podľa generálneho riaditeľa Spotrebiteľského Centra neziskovej organizácie Miroslava Antoňaka, nenastali také okolnosti, ktoré by UPC umožňovali takto zasiahnuť do zmluvných vzťahov


06. 03. 2017

Ako si štát váži ľudí, ktorí naháňajú šmejdov a dávajú okradnutým šancu

Na Slovensku fungujú desiatky združení, ktoré sa bijú za práva ľudí, ale nemajú z čoho žiť.


17. 02. 2017

Vzal si váš známy úver od Pohotovosti? Možno začnú obťažovať aj vás

Nebankovka sa snaží vymôcť dlhy aj tak, že oslovuje príbuzných a známych dlžníkov.


21. 01. 2017

Generácie o spotrebiteľskej poradni v Nitre

Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia má od decembra svoju poradenskú kanceláriu v Nitra.
V relácii Generácie vyzval mediátor Michal Révay spotrebiteľov aby nepodpisovali zmluvy, ktorým nerozumejú a taktiež ani žiadne prázdne papiere či zmenky. Dávajte si pozor a pred tým než niečo podpíšete sa dojdite poradiť.
Nájdete nás v Nitre na Štefanikovej triede 84.


15. 01. 2017

Nakúpila šperky za stovky eur, nedoručili jej nič

Zákazníčka kupovala šperky známej značky v e-shope s vysokými zľavami. Až po zaplatení zistila, že sa nechala oklamať. Kristína si po Vianociach objednala na internete šperky […]


15. 01. 2017

Spotrebiteľská poradňa v Ružinove riešila prvý rok 133 prípadov

Bezplatná spotrebiteľská poradňa v bratislavskom Ružinove riešila za prvý rok pôsobenia 133 konzultácií.


12. 01. 2017

Ako vrátiť alebo vymeniť vianočný darček

V relácii Teleregina RTVS sme radili ako vrátiť alebo vymeniť nevhodný vianočný darček.


Zdieľať
Kam ďalej?
Späť na: O organizácii
Zdieľať
eSpotrebiteľ