Média o
Spotrebiteľskom Centre

Dôležité informácie a upozornenia spotrebiteľom zverejňované cez média.
Media research.

Prispejte 1 € mesačne na ochranu svojich práv


Krátko o Spotrebiteľskom Centre

Myšlienka vzniku Spotrebiteľského Centra sa zrodila v roku 2011 po úspešne ukončenom súdnom spore v kauze tzv. 60-eurových faktúr, v ktorej boli prevádzkovateľmi webových stránok požadované skryté úhrady za registráciu od novembra 2009, kedy sa táto kauza začala.

Pri riešení tejto kauzy sa ukázalo niekoľko závažných nedostatkov v oblasti ochrany spotrebiteľa a to najmä v tom, že na Slovensku napriek existencii niekoľkých desiatok spotrebiteľských združení, ktoré však nevykonávali činnosť alebo sa problematikou elektronického obchodu nechceli zaoberať.


Pokračovať v čítaní príbehu Spotrebiteľského Centra

Minulé roky


09. 01. 2018

Spotrebiteľská poradňa v Ružinove vstúpila do tretieho roka

Problémy s reklamáciou. Exekúcia. Problémy s odstúpením od zmluvy. Spotrebiteľská poradňa v Bratislavskom Ružinove vstúpila do tretieho roka svojej činnosti. V roku 2017 navštívilo poradňu 140 spotrebiteľov.


Zdieľať
Kam ďalej?
Späť na: O organizácii
Zdieľať
Elektronická Podateľňa