Ministerstvo vaše otázky ignoruje

Spotrebiteľov majú informovať o ich právach. Povinnosť vyplývajúcu zo zákona Ministerstvo hospodárstva SR ignoruje. Na otázky občanov neodpovedá.

Jednou z povinností Ministerstva hospodárstva SR je informovať občanov o spotrebiteľských právach a povinnostiach. Na tomto základe od 01. februára 2017 pristúpilo Spotrebiteľské Centrum n.o. k organizačným zmenám v poskytovaní bezplatných poradenských služieb občanom a to tým, že otázky doručené cez poradenský web www.spotrebiteľská-poradňa.sk presmerovalo na vybavenie kompetentných pracovníkom odboru ochrany spotrebiteľa na Ministerstve hospodárstva SR.

Neziskovka k tomu pristúpila potom, čo ju Ministerstvo vylúčilo pre nesúlad zákonov z poskytovania dotácii na ochranu spotrebiteľa. V zmysle dotačného zákona je totiž možné poskytnúť dotáciu iba občianskemu združeniu. Toto diskriminačné zákonné ustanovenie sa chystá neziskovka napadnúť na súde.

Otázky ignorujú

Pracovníkom ministerstva sú doručované všetky otázky spotrebiteľov prijaté cez poradenský web. Celkovo bolo odoslaných 83 otázok. Ministerskí úradníci nezodpovedali ani jednu otázku i napriek tomu, že tieto správy boli riadne doručené a otvorené. Okrem iného povinnosť informovať občanov o ich právach vyplýva Ministerstvu priamo zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Ďalšie opatrenia

Spotrebiteľské Centrum n.o. o tom, že dochádza k jeho diskriminácii informovalo dňa 10. januára 2017 premiéra Róberta Fica, podpredsedníčku vlády a ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, ministra hospodárstva Petra Žigu, Európsku komisiu i splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý sa ako jediný začal vecou aktívne zaoberať.

„Dostatočným a preukázateľným spôsobom sme informovali kompetentné osoby o protiprávnom stave, ktorého nápravu žiadame zjednať. Nechceme nič viac ako spravodlivé a transparentné podmienky pri poskytovaní dotácii na ochranu spotrebiteľov“, uviedol generálny riaditeľ spotrebiteľskej neziskovky Miroslav Antoňak.

Neziskovka v liste adresovanom menovaným priamo naznačila, že sa ochrany svojich práv a zároveň aj práv občanov bude domáhať všetkými (nielen) zákonnými cestami.

DISKUSIA K ČLÁNKU

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!