Zápisnica od exekútora Krutého má občanov zastrašiť aby zaplatili

Praktiky súdneho exekútora Rudolfa Krutého pri vymáhaní pohľadávok pre nebankovku POHOTOVOSŤ s.r.o. vyvolávajú pochybnosti i keď možno niesu priamo v rozpore so zákonmi. Aktuálne sa snaží občanov vystrašiť tak, aby platili dobrovoľne.

SPIS_Pohotovost_Exekucna_zapisnica_Kruty_exekucia

SPIS_Pohotovost_Exekucna_zapisnica_Kruty_exekucia

V posledných dňoch nebankovka Pohotovsť s.r.o. klientom prostredníctvom svojho „dvorného exekútora“ Rudolfa Krutého rozoslala zápisnice o návrhu na vykonanie exekúcie.

Zápisnice rozosielané občanom majú vyvolať dojem, že vo veci je právoplatne rozhodnuté a že súdny exekútor týmto oznámením začína voči povinnému (spotrebiteľovi) exekučné konanie. Podľa nášho názoru sú však tieto zápisnice zasielané tým občanom, kde súdy nevydali Krutému poverenie nato, aby exekúciu mohol vykonať. Pohotovosť s.r.o. v zastúpení advokáta Mačaja cez exekútora Krutého zneužívajú právnu nevedomosť občanov a spoliehajú sa nato, že dlžník začne svoj dlh splácať „dobrovoľne“.

Len pre zaujímavosť doplníme, že zápisnice s návrhom na začatie exekúcie u Krutého existujú už niekoľko rokov, až teraz ich však začali zasielať aj občanom.

 

Čo to znamená? Čo bude ďalej nasledovať?

Zápisnica ako taká je iba návrhom na začatie exekúcie. Návrh oprávneného (Pohotovosť s.r.o.) na vykonanie exekúcie, ktorý ma všetky zákonom stanovené náležitosti, je exekútor povinný spolu s exekučným titulom predložiť súdu do 15 dní od jeho doručenia alebo odstránenia jeho vád.

Súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. V prípade, že súd nezistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom do 15 dni od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu.

 

Novela exekučného poriadku garantuje jednoduchší odklad exekúcie

 

Ak súd zistí rozpor medzi predloženými podkladmi a zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti takému uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia uznesenia na súde, ktorý uznesenie vydal.

V prípade, že uznesenie nadobudne právoplatnosť, súd aj bez návrhu exekučné konanie zastaví. Proti tomuto rozhodnutiu súdu nie je možné podať odvolanie.

 

Platiť či neplatiť?

Podľa získaných informácii boli tieto záspisnice doručované aj občanom, ktorí požiadali o zrušenie rozhodcovských rozsudkov a to najmä takých, ktoré priznali nebankovke Pohotovosť plnenie zo zmeniek, nezákonný zmenkový denný úrok 0,25  % a ďalšie plnenia priznané v rozpore so zákonom.

Platí, že odpoveď na túto otázku závisí od individuálnych pomerov spotrebiteľa (dlžníka) avšak domnievame, že v prevažnej miere prípadov by odpoveď na otázku čo s tým ďalej znela: „Neplatiť! Čakať čo príde zo súdu alebo exekútora“.

 

Obchodovanie s chudobou je v Česku protiústavné

 

Treba však mať na pamäti, že táto odpoveď môže prinášať niekoľko rizík ako napríklad zablokovanie prostriedkov na bankovom účte, ktorého odblokovanie môže trvať následne aj niekoľko týždňov.

Ak, vám bolo teda doručené takéto „písaničko“ spravte na svojom účte nulový zostatok a vráťte sa späť do povestnej doby cashu (kešu) – platenia v hotovosti.

DISKUSIA K ČLÁNKU

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!