Klamstvá životnej poisťovne Rapid life

Zverejňujeme úplné znenie stanoviska životnej poisťovne Rapid life, ktoré bolo zaslané redakciám slovenských médii. Je zarážajúce koľko klamstiev a nezmyslov dokázali v poisťovni zosmoliť v niekoľkých odsekoch.

spis_spotrebitelskecentrum-rapid-life-centrala-ragbiarska-2-kosice

spis_spotrebitelskecentrum-rapid-life-centrala-ragbiarska-2-kosice

Stanovisko životnej poisťovne zverejňujeme v pôvodnom znení.

Rapid life vyjadruje ľútosť nad tým, v akej situácii sa ocitla časť jej klientov a plne ich chápe.

Súčasný stav je však nespochybniteľne dôsledkom konania Národnej banky Slovenska, ktorá svojou činnosťou spôsobila našej spoločnosti vysokú škodu. Skonštatovali to okresný aj krajský súd a ich právoplatné rozsudky sú jediné relevantné v danej veci.

Rapid life sa snažil tejto situácii predísť už pred rokom a opakovane vyzval NBS a jej guvernéra Makúcha na rokovanie. Ten však do dnešného dňa v rozpore so zákonom ignoruje rozsudky súdov i naše výzvy.

Naši klienti sú v neistote, pretože nám NBS dlží peniaze a jej guvernér Makúch a šéf právneho oddelenia Hrčka odmietajú uznať, že banka pochybila a ignorujú právoplatné rozhodnutie súdu.

 

Nespokojných poistencov životnej poisťovne Rapid life zastupuje Spotrebiteľské Centrum

 

Namiesto urovnania sporu a úhrady škody sa NBS rozhodla eskalovať situáciu a zverejnila negatívnu správu o našej spoločnosti, čím chce zrejme v rozpore s jej úlohami vyvolať paniku, destabilizovať trh a ešte viac poškodiť Rapid life. Oprávnenosť nášho nároku potvrdzuje aj snaha guvernéra Makúcha a šéfa právneho oddelenia Štefana Hrčku preniesť spôsobenú škodu na štátny rozpočet. Zrejme aj z tohto dôvodu čelia predstavitelia NBS vyšetrovaniu Národnej kriminálnej agentúry.

Ak teda guvernér odmieta uhradiť škodu našej spoločnosti tak ho vyzývame, aby zaplatil priamo aspoň našim klientom, ktorých vystavil do pozície rukojemníkov. Súčasne dávame verejný prísľub, že financie, ktoré NBS klientom zaplatí jej neskôr započítame. Takýmto spôsobom môže NBS okamžite ochrániť záujmy dotknutých finančných spotrebiteľov.

 

 

Požiadať o zastupovanie Poradiť sa

DISKUSIA K ČLÁNKU

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!