Podnikatelia pozor! Rozsudok vám môže prísť už iba do elektronickej schránky

Doručovanie úradných rozhodnutí elektronicky sa týka právnických osôb a občanov, ktorí majú svoju schránku aktivovanú na doručovanie. Od prvého januára sa však elektronická komunikácia bude týkať všetkých právnických osôb zapísaných v Obchodnom registri, keďže ich schránky budú od 1.1. 2017 aktivované automaticky.

S elektronickým doručovaním úradných rozhodnutí do aktivovaných schránok začali od prvého novembra aj súdy slovenskej republiky. Ministerstvo spravodlivosti tak reagovalo na povinnosť štátu vykonávať verejnú moc elektronicky.

„Do elektronických schránok budú súdy doručovať rozhodnutia, ako aj súvisiacu priebežnú komunikáciu. Cieľom ministerstva je tak dosiahnuť maximálnu možnú mieru elektronickej komunikácie vo všetkých súdnych agendách“, povedal hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.

Súd môže doručiť do elektronickej schránky rozhodnutie, žiadosť, vyjadrenie, stanovisko alebo iný dokument, preto je dôležité, aby ste sa naučili pracovať s elektronickými schránkami. Rozhodnutím môže byť napríklad rozsudok alebo platobný rozkaz. Ďalšou zaslanou písomnosťou môže byť výzva súdu na zaplatenie súdneho poplatku, prípadne výzva na doplnenie podania, ak nie je zrejmé, čoho sa týka, a čo sa ním sleduje. Súd tiež týmto spôsobom môže požiadať o ďalšie skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.

Doručovanie úradných rozhodnutí elektronicky sa týka právnických osôb a občanov, ktorí majú svoju schránku aktivovanú na doručovanie. Od prvého januára sa však elektronická komunikácia bude týkať všetkých právnických osôb zapísaných v Obchodnom registri, keďže ich schránky budú od 1.1. 2017 aktivované automaticky. S občanmi a fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorí schránky aktivované nemajú, budú súdy i naďalej komunikovať listinnou formou.

Doručovať úradné rozhodnutia elektronicky budú nielen súdy, ale aj ministerstvo a jeho rezortné organizácie.

DISKUSIA K ČLÁNKU

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!