Zmeny v činnosti Spotrebiteľského Centra n.o. od 01. februára

Zmeny v činnosti Spotrebiteľského Centra – neziskovej organizácie pocítia od 01. februára spotrebitelia i úradníci.

SPIS_Spotrebitelske+centrum_zmeny-v-cinnosti-spotrebitelska-poradna

SPIS_Spotrebitelske+centrum_zmeny-v-cinnosti-spotrebitelska-poradna

Spotrebiteľskú verejnosť informujeme o zmenách v činnosti Spotrebiteľského Centra – neziskovej organizácie, ktoré sa týkajú najmä bezplatne poskytovaných poradenský a konzultačných služieb.

K týmto krokom pristupujeme z viacerých dôvodov. Prvým z nich je konflikt(y) neziskovky (i ostatných združení) s Ministerstvom hospodárstva SR, ktorý pretrváva bez mála už niekoľko mesiacov.

V septembri 2016 spotrebiteľské organizácie žiadali ministra hospodárstva Petra Žigu o zorganizovanie pracovného stretnutia zástupcov spotrebiteľských združení, ktoré sa nekonalo už niekoľko rokov. Minister dal vec na vybavenie a o viac sa nestaral. Program pracovného stretnutia však predpísal odbor ochrany spotrebiteľa, s ktorým sme nesúhlasili a opätovne sme cez ministra Žigu žiadali zmenu programu a zahrnutie nami navrhovaných bodov. Stretnutie prebehlo. Čosi sa vyriešilo, avšak minister ani jeho kancelária sa viac nestarajú o to, či organizácie plniace úlohy štátu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa na dobrovoľnej báze sú spokojné. Ministerské úradníčky spracovali zápisnicu zo stretnutia a tým majú na rok od spotrebiteľských združení pokoj. Omyl.

Štát na ochranu občanov nevyčlenil ani sto tisíc eur

Spotrebiteľské Centrum (a nielen my) dlhodobo kritizuje žalostne nízku výšku a účel poskytovaných dotácii zo štátneho rozpočtu na ochranu spotrebiteľa, taktiež netransparentnosť v účeloch dotácii a ich výsledných správ.

Z verejných zdrojov (našich daní) vyčlenil štát na ochranu spotrebiteľov v roku 2017 „až“ 80 tisíc eur.  O dotácie sa mohli uchádzať (iba) občianske združenia, ktoré chránia spotrebiteľov do 31. januára 2017 pričom tento rok štát cez Ministerstvo hospodárstva podporí poradenstvo a mimosúdne riešenie sporov sumou 60 000 euro, desať tisíc pôjde pre združenia na tzv. „špeciálne projekty“ a dve päťtisíc eurové dotácie vyčlenil na zastupovanie spotrebiteľov v súdnych sporoch. Chvályhodnou je najmä ochota úradníkov pochopiť, že zastupovanie v súdnych sporoch nie je možné robiť zadarmo a bez podpory štátu. Je to však žalostne málo.

Prečo (dočasne) prestávame radiť

Obávame sa toho, že si ministerskí úradníci nevedia predstaviť, čo znamená poskytovať občanom poradenstvo a pomoc pri riešení podnetov spotrebiteľov. Rozhodli sme sa, podeliť o skúseností a zapojením úradníkov do odpovedania na otázky spotrebiteľov doručené cez Spotrebiteľská-Poradňa.sk.

Spotrebiteľské poradenstvo, tak ako ste boli zvyknutí, zaberá 80% nášho bežného pracovného času. Nemôžeme sa preto venovať iným pre nás perspektívnejším a v niektorých aj prípadoch aj ekonomicky efektívnejším projektom. Hlavným a omnoho prozaickejším dôvodom je, že nám to nikto nezaplatí. Pýtate sa prečo? Čítajte ďalej.

Štát podporujeme iba občianske združenia

Štát poskytuje dotácie na ochranu spotrebiteľa cez Ministerstvo hospodárstva SR. Dotácie ním poskytované sa riadia zákonom č. 71/2013 Z.z.. podľa ktorého je možné podporiť iba občianske združenia. Spotrebiteľské Centrum je však neziskovou organizáciou, na základe čoho môžeme prehlásiť následovné: Ministerstvo hospodárstva  SR diskriminuje Spotrebiteľské Centrum n.o. o tejto kauze Vás budeme informovať v nasledujúcich článkoch.

DISKUSIA K ČLÁNKU

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!