Čo čaká klientov poisťovne Rapid life?

Po včerajšom cirkuse občania chcú vedieť čo čaká klientov poisťovne Rapid life. V krátkosti odpovedáme nato čo môžete očakávať.

rapid-life-zakaznicke-centrum

rapid-life-zakaznicke-centrum

Pre klientov je dôležitá informácia, že kontrolu nad Rapid lifeom prevzala správkyňa. Tá je povinná postupovať podľa pokynov Národnej banky Slovenska a na nakladanie s majetkom potrebuje jej predchádzajúci súhlas NBS. Konatelia a členovia predstavenstva poisťovne tak už nemajú žiadne kompetencie ani oprávnenie nakladať s majetkom poisťovne.

Tí ktorí naďalej platia poistné, sa nič nemení na obsahu uzavretej zmluvy, doposiaľ je nejasnou odpoveď na otázku či platiť alebo rušiť zmluvy, preto odporúčame „vyčkávať“ na závery nútenej správkyne.

Konečne, malo to prísť už dávno! Rozhovor pre SME

 

Občania ktorým Rapid life nevyplatila poistné plnenie podľa NBS, sa môžu naďalej podávať žaloby na súdy, lebo to s nútenou správou nesúvisí.

Spotrebiteľov v súdnych sporoch zastupuje Spotrebiteľské Centrum n.o.. na, ktoré sa môžu klienti poisťovne obrátiť prostredníctvom elektronickej podateľne.

 

DISKUSIA K ČLÁNKU

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!