Okresný súd Košice I. dnes t.j. 18.01.2018 začal konkurzné konanie voči Rapid life životná poisťovňa a.s.


Dňa 03. januára 2018 zobral späť žalobu na ochranu svojej povesti, ktorú voči Spotrebiteľskému Centru n.o. podal na Okresnom súde v Humennom.


Asignáciou dvoch percent (2%) zaplatenej dane z príjmov bude možné v priebehu najbližších mesiacov uhradiť administratívny príspevok pokrývajúci náklady organizácie i platené služby poskytované Spotrebiteľským Centrom. V článku sa dozviete ako nato.


Návrh na vyhlásenie konkurzu podala nútená správkyňa vytunelovanej poisťovne Rapid life pred vyše mesiacom. Okresný súd ho dnešným dňom (12.01.2018) prijal. Do vyhlásenia konkurzu poisťovne ostáva niekoľko dní.


Stopercentná dcéra VÚB a.s. nebankovka Consumer Finance Holding, a. s., potichu zanikla. Z obchodného registra je vymazaná od 1. januára 2018.


Zať bývalého prezidenta životnej poisťovne Rapid life, Petra Talána žiadal odstránenie obsahu nášho webu a päť tisíc eurové odškodné. Súd jeho návrh zamietol.


Koniec roka je vhodným časom na bilancovanie a podanie sumárneho účtu z vykonávanej činnosti v uplynulom období. Ako sme si v roku 2017 vodili? Dozviete sa v článku.


Vianočným darom od Spotrebiteľského Centra svojim klientom a návštevníkom webových stránok by mal byť redizajn webových stránok. Naše stránky budú prehľadnejšie, jednoduchšie a rýchlejšie.


Spotrebiteľské Centrum oznamuje zmenu prevádzkovej doby počas Vianočných a Novoročných sviatkov


Okresný súd Košice I. vyzve na opravu nedostatkov v návrhu až v pondelok, oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku.


Za nesplnenie povinnosti včas vyhlásiť konkurz by malo byť sankcionované bývalé vedenie poisťovňou Rapid life (Prvá Česko-Slovenská poisťovňa). Člen predstavenstva poisťovne tak do konkurzu prispeje minimálne sumou 12 500 eur.


Košický súd obdržal od nútenej správkyne Rapid life návrh na vyhlásenie konkurzu, začať sa má už v decembri.


Poisťovňa Rapid life na svojich poistencoch skúšala rôzne nekalosti. Vedenie si myslelo, že klienti sú hlupáci, ktorí sa nebudú brániť. Omyl!


Košická poisťovňa je od júna v nútenej správe. Súd by mal o vyhlásení konkurzu rozhodnúť ešte v decembri.


Národná banka Slovenska udelila nútenej správkyni takzvaný predchádzajúci súhlas na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na košickú poisťovňu Rapid life.


Elektronická Podateľňa