Ak chcú byť klienti členmi veriteľského výboru, prihlášku musia odoslať do štvrtka. Spotrebiteľské Centrum podáva prihlášky do tohto termínu.


Konkurznú správkyňu Husťákovú vystriedal vo funkcii Martin Morochovič.


Klientov poškodených konaním životnej poisťovne Rapid life bude Spotrebiteľské Centrum prijímať na zastupovanie iba do 28. februára 2018.


Z dôvodu nadmerného záujmu o služby Spotrebiteľského Centra v súvislosti so zastupovaním spotrebiteľov v konkurznom konaní skrachovanej životnej poisťovne Rapid life sprístupňujeme priame číslo na našu telefónnu ústredňu.


Dňa 29. januára 2018 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok životnej poisťovne Rapid life. Spotrebiteľské Centrum prináša návod a odporúčania ako sa do konkurzu prihlásiť.


Pohľadávky, ktoré si ľudia neuplatnia v konkurze, zaniknú, varuje v rozhovore pre HNtelevíziu riaditeľ Spotrebiteľského Centra Miroslav Antoňak.


Okresný súd Košice I. vydal dňa 29.01.2018 v konaní č. 31K/28/2017 uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok životnej poisťovne Rapid life. Začína plynúť 45 dní na podanie konkurznej prihlášky.


Už o niekoľko hodín sa dozvieme či okresný súd v Košiciach vyhlásil konkurz na majetok životnej poisťovne Rapid life. V prípade, že bol konkurz vyhlásený dozvieme sa aj meno konkurzného správcu.


Klienti vytunelovanej životnej poisťovne Rapid life, ktorí plánujú požiadať o zastupovanie v konkurznom konaní Spotrebiteľské Centrum by už čakať nemali.


O najbližšieho pondelka (22.01.2018) bude externá kancelária Spotrebiteľského Centra prístupná pre poškodených poistencov Rapid life viac dní v týždni.


Okresný súd Košice I. dnes t.j. 18.01.2018 začal konkurzné konanie voči Rapid life životná poisťovňa a.s.


Dňa 03. januára 2018 zobral späť žalobu na ochranu svojej povesti, ktorú voči Spotrebiteľskému Centru n.o. podal na Okresnom súde v Humennom.


Asignáciou dvoch percent (2%) zaplatenej dane z príjmov bude možné v priebehu najbližších mesiacov uhradiť administratívny príspevok pokrývajúci náklady organizácie i platené služby poskytované Spotrebiteľským Centrom. V článku sa dozviete ako nato.


Návrh na vyhlásenie konkurzu podala nútená správkyňa vytunelovanej poisťovne Rapid life pred vyše mesiacom. Okresný súd ho dnešným dňom (12.01.2018) prijal. Do vyhlásenia konkurzu poisťovne ostáva niekoľko dní.


Stopercentná dcéra VÚB a.s. nebankovka Consumer Finance Holding, a. s., potichu zanikla. Z obchodného registra je vymazaná od 1. januára 2018.


Elektronická Podateľňa