Vitajte v Spotrebiteľskom Centre

Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia je neziskovou organizáciou, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorým pri nakupovaní tovarov, výrobkov alebo služieb alebo pri uplatňovaní iných práv u predávajúcich vznikné sporová udalosť.

Štát Spotrebiteľské Centrum n.o. diskriminuje. Napriek tomu, že svojou činnosťou suplujeme služby štátu občanom musíme dbať o svoju finančnú nezávislosť.
Zistite viac o diskriminácii Spotrebiteľského Centra n.o.

Spotrebiteľom poskytujeme bezplatne poradenský a právny servis a pomoc pri riešení spotrebiteľských sporov. Našou prioritou je poradiť a odporučiť spotrebiteľovi najrýchlejšie a efektívne možnosti riešenia sporu. V prípade nemožnosti mimosúdnej dohody a predpokladaného úspechu bezplatne zastúpime spotrebiteľa v súdnom spore a vykonáme právne všetky dostupné právne kroky k ochrane práv a ekonomických záujmov nami zastupovaného spotrebiteľa.

Ochranu spotrebiteľov vnímame v širšom kontexte. Preto naše poradenské a odborné služby poskytujeme aj podnikateľom. Prax nám ukázala, že mnohí živnostníci nepoznajú svoje zákonné povinnosti, a tak porušujú práva spotrebiteľov bez toho, aby o tom vedeli. Podnikateľov vedieme k ochrane práv spotrebiteľov hlavne neformálnym vzdelávaním a poskytovaním odborných služieb.

Vykonávame činnosti smerujúce k napĺňaniu našich cieľov. Našim účelom je posilniť dôveru spotrebiteľov voči podnikateľom.

Našou kľúčovou úlohou je pomoc spotrebiteľom pri riešení ich sporov mimosúdnou cestou, v krajných prípadoch prostredníctvom súdu.

Podnikateľom poskytujeme hlavne služby, ktoré súvisia s našou činnosťou, teda s ochranou spotrebiteľov a to:‎

Odborné školenia priamo v úrade orgánov verejnej moci (OMV) alebo v sídle spoločnosti (PO) a inštalácie software si môžete objednať za bezkonkurenčné ceny. Viac informácii

Naše služby spotrebiteľom tvoria celé spektrum, avšak keďže ich poskytujeme iba on-line,nie sú dostupné úplne každému.‎ Radi by sme naše bezplatné služby poskytovali práve tým,ktorý to najviac potrebujú, a to seniorom ale aj osobám, ktorí nemajú prístup k počítaču a internetu.

Vyučujete predmet občianska náuka alebo náuka o spoločnosti zo starých a neaktuálnych učebníc? O ochrane spotrebiteľov sa tam toho síce mnoho nepíše, však aj to, čo sa v nich nachádza už nie je aktuálne.